Tuyển nhân viên Kế Toán Thanh Toán

 

 

Ø  Vị trí                                  :  KẾ TOÁN THANH TOÁN

Ø  Bộ phận                            :  KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Ø  Cấp trên trực tiếp             :  Kế toán trưởng/ Ban Giám đốc

Ø  Loại công việc                  :  Toàn thời gian

Ø  Số lượng                           :   1 nhân viên

Ø  Tiêu chuẩn tuyển dụng    : Có nghiệp vụ kế toán. Khả năng sử dụng vi tính tốt, sử dụng tốt phần mềm quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Ø  Công việc cụ thể               :

Kế toán thanh toán

-          Lập và lưu trữ các phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi.

-          Lập và lưu trữ các báo cáo quỹ, sổ quỹ tiền mặt.

-          Theo dõi tạm ứng, thanh toán tạm ứng của nhân viên.

-          Cập nhật sổ phụ ngân hàng vào phần mềm kế toán.

-          Tập hợp, lưu trữ và nhập vào phần mềm các hóa đơn chi phí hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Lao động, tiền lương

-          Tập hợp bảng chấm công của các tàu. Lập bảng kê tính tiền làm đêm, làm thêm giờ, đi biển, bảng lương nhân viên.

-          Lập và lưu trữ hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên Công ty.

-          Lập và lưu trữ báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

 

  Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ: tuyendung@binhanshipping.com hoặc hr@binhanshipping.com

  Hạn chót nhận hồ sơ: 28/02/2012 

 

 

Bảng thông tin

Văn phòng Công ty Bình An

Lễ Hạ thủy tàu Bình An Victoria - 7/2011

Gặp mặt đầu năm 2013

Album: Tất niên 2011

Tất niên năm 2013

Nhà máy đóng tàu

Thuyền viên các tàu

Tiệc tất niên cuối năm 2009

Tiệc tất niên cuối năm 2010